ORTOPEDYCZNA TERAPIA MANUALNA (OMT)

ORTOPEDYCZNA _TERAPIA_MANUALNA

ORTOPEDYCZNA TERAPIA MANUALNA (OMT) według standardów IFOMPT (Międzynarodowa Federacja Ortopedycznych Terapeutów Manualnych) to obszar fizjoterapii wyspecjalizowany w leczeniu schorzeń nerwowo-mięśniowo-szkieletowych, w oparciu o rozumowanie kliniczne, z zastosowaniem wysoce specjalistycznych metod leczenia, w tym technik manualnych i ćwiczeń terapeutycznych.

Ortopedyczna Terapia Manualna jest oparta o dostępne dowody naukowe i kliniczne oraz biopsychospołeczne zachowania każdego pacjenta. Zawiera ona szeroki zakres ogólnopojętej terapii manualnej, w tym najlepszych technik zaczerpniętych z metod takich jak: Mulligan, Kalterborn & Evenjeth, McKenzie i Medycyna Ortopedyczna Cyriax’a. Techniki są następujące: mobilizacje, manipulacje, mobilizacja i uwalnianie tkanek miękkich, manipulacje powięziowe i post-izometryczna relaksacja mięśni.

Wizyta domowa 60 min - €110

* Tylko CZWARTKI, w promieniu 20km od Stamullen, Co. Meath
** Umawianie wizyt domowych TYLKO przez telefon lub WhatsApp, nie online