SUCHE IGŁOWANIE I AKUPUNKTURA MEDYCZNA (MDN)

Suche_iglowanie

Akupunktura medyczna jest stosowana w leczeniu wielu schorzeń. Technika ta jest ogólnie znana z wkłuwania do ciała bardzo cienkich, solidnych i metalowych igieł. Igły można zostawić w miejscu na dany okres czasu, a także manipulować nimi ręcznie lub elektrycznie.

Zachodnia Akupunktura Medyczna (MDN), a tradycyjna chińska akupunktura (TCA)

Zachodnia Akupunktura Medyczna jest adaptacją chińskiej akupunktury z wykorzystaniem aktualnej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii oraz najnowszych doniesień naukowych. Metoda ta przedstawia oparte na dowodach podejście do leczenia schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego (MSK). Chociaż zachodnia akupunktura ewoluowała od akupunktury chińskiej, jej praktycy nie przestrzegają już takich pojęć, jak Yin / Yang i krążenie energii qi oraz uważają igłoterapię za część tradycyjnej medycyny, a nie za „alternatywny program leczenia”.

Od czasu wprowadzenia akupunktury medycznej na Zachodzie w latach 70-tych XX wieku, metoda ta jest nadal badana i analizowane przez środowiska naukowe pod kątem jej miejsca we współczesnej medycynie.

SUCHE IGŁOWANIE, znane również jako stymulacja domięśniowa (IMS) i igłowanie punktów spustowych, jest alternatywną techniką medyczną podobną do akupunktury. Polega ona na stosowaniu litych igieł nitkowatych lub igieł podskórnych do leczenia bólu mięśni, w tym bólu związanego z zespołem mięśniowo-powięziowym. Suche igłowanie stosuje się głównie w celu rozluźnienia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych, ale również jako metoda leczenia tkanki łącznej i dolegliwości nerwowo-mięśniowych. Amerykańskie Towarzystwo Fizjoterapii definiuje suche igłowanie jako technikę stosowaną w leczeniu dysfunkcji mięśni szkieletowych, powięzi i tkanki łącznej, minimalizacji nocycepcji obwodowej oraz regeneracji uszkodzeń strukturalnych i funkcjonalnych.

Czy SUCHE IGŁOWANIE jest bolesne?

Fizjoterapeuta wbija cienkie igły przez skórę do bolącego mięśnia. Niektórzy mówią, że to nie boli. Natomiast inni czują kłucie, skurcze lub drgawki.

Korzyści płynące z AKUPUNKTURY MEDYCZNEJ i SUCHEGO IGŁOWANIA:

Skuteczny uwalniacz bólu

Proces znany jako „efekt segmentowy” akupunktury jest najprawdopodobniej głównym mechanizmem, dzięki któremu ta metoda jest w stanie złagodzić ból. Podczas delikatnego igłowania określonego obszaru ciała, sygnały nerwowe wysyłane są do rdzenia kręgowego, gdzie stymulują jeden z mechanizmów tłumiących ból, obejmujących opioidowy system przeciwbólowy.

Łagodzenie stresu i poprawa samopoczucia

Sygnały nerwowe, wywołane stymulacją igłami, mogą także wpływać na inne obszary mózgu, w szczególności na centrum emocjonalne zwane układem limbicznym. Prowadzi to do uwalniania hormonów, takich jak oksytocyna, która działa uspokajająco i poprawia samopoczucie. Wykazano również, że akupunktura medyczna pomaga mózgowi wykreować impuls „walcz i uciekaj” ze względu na jej wpływ na autonomiczny układ nerwowy. Dlatego też, wielu pacjentów zgłasza uspokojenie i odprężenie po zabiegu.

Leczenie urazów mięśniowych

Nasze ciało ma niesamowitą zdolność do regenerowania się w odpowiednich warunkach. Wprowadzając igły do ​​uszkodzonej tkanki, powodujemy „mikrourazy”, które stymulują nasz układ odpornościowy oraz inne układy samoregulujące do aktywacji procesu gojenia. Efekt regeneracji może również rozprzestrzeniać się poza obszar „mikrourazów” spowodowanych przez igłę.

Proces określany jako „odruch aksonowy” polega na tym, że włókna nerwowe są stymulowane przez igłowane obszary mięśni i dzięki temu wyzwalają szereg impulsów nerwowych. Powoduje to uwolnienie substancji chemicznych, takich jak peptyd związany z genem kalcytoniny (CGRP) i ATP, a rezultatem tego jest rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwiększenie przepływu krwi. Ponieważ krew bogata w tlen jest niezbędna w procesie regeneracji urazów mięśniowych, to poprawiony przepływ krwi w odpowiedzi na akupunkturę pomaga nam lepiej zrozumieć jej skuteczność w procesie leczenia. Peptyd CGRP może również pomóc w gojeniu miejscowym, a ATP mieć dalsze działanie przeciwbólowe.

Wizyta domowa 60 min - €120*

* Tylko CZWARTKI, w promieniu 20km od Stamullen, Co. Meath
** Umawianie wizyt domowych TYLKO przez telefon lub WhatsApp, nie online